Jeun da vakhra andaj…

Jeun da vakhra andaj…


Janjeer varga hunda mom da dhaga…

Janjeer varga hunda mom da dhaga…


Dosti to vddi koi jageer nahi…

Dosti to vddi koi jageer nahi…


Dosti da rishta…Facebook Timeline

Dosti da rishta…Facebook Timeline


Dosti – rab di kamjori

Dosti – rab di kamjori